Soruşturma Koordinatörlüğü Hakkında
       Birimimiz Soruşturma Koordinatörlüğü Rektörlük tarafından ya da Üniversitemiz Fakülteleri, Yüksekokulları, Enstitüleri ve Meslek Yüksekokullarında yürütülen akademik ve idari olmak üzere tüm personelin disiplin ve ceza soruşturmaları ile öğrenci disiplin soruşturmaları ve soruşturmaya esas olmak üzere tüm işlemleri (bilgi edinme, dava vb.)  yapmaktadır.